Đóng

Chuyên Mục Khác

Seal niêm phong

Seal dây rút đốt trúc

Seal niêm phong đốt trúc Công dụng : được dùng để đóng gói , niêm phong hàng hóa , thùng […]

14 / 05 2016

truc trơn

Seal dây rút đốt trơn

Tên sản phẩm :seal niêm phong,seal dây rút nhựa Chất liệu : nhựa đa dạng Chiều dài : 15-30cm , […]

14 / 05 2016