Đóng

14 / 11 2017

Máy tái chế nhựa cho mọi người

Hệ thống máy tái chế nhựa cho mọi người

Giải quyết rác thải nhựa luôn là một vấn đề đau đầu đối với các nhà môi trường. Nhưng anh Dave Hakkens một kỹ sư thiết kế người Hà Lan không chỉ đem lại giải pháp mà còn có cả công cụ để thực hiện việc đó nữa.

Chúng ta có thể tái sử dụng được những rác thải nhựa hàng ngày để tạo ra những vật dụng hữu ít khác , tiết kiệm được rất nhiều chi phí.

tái chế nhựa cho mọi người

Tham khảo  : gia công nhựa , gia công khuôn nhựa , dây rút nhựa

Tin tức Related