Đóng

Thiết kế khuôn mẫu nhựa

Sử dụng seal niêm phong

Seal niêm phong hay còn gọi là khóa niêm phong , một hình thức niêm phong hàng hóa bằng cách […]

26 / 01 2016

Hộp đĩa cd và dvd

Công ty Nhựa Việt Nam chuyên gia công sản phẩm nhựa , sản xuất dây rút nhựa , seal niêm […]

26 / 01 2016

Chứng nhận

  Tham khảo thêm gia công sản phẩm nhựa theo yêu cầu khách hàng , gia công nhựa , dây rút nhựa […]

26 / 01 2016