Đóng

Tin tức

9 / 09 2019

Nhựa PS nhu cầu thấp khiến giá giảm

Báo cáo giá nhựa các loại từ tháng 12/2018 – tháng 5/2019

giá hạt nhựa

Hạt nhựa L/LDPE

Tháng 6, giá cả L/LDPE không thay đổi so với tháng trước sau khi giá hợp đồng ethylene sụt. tháng 7, dự báo giá ethylen tham chiếu sẽ ổn định ở mức thấp hơn nhiều, giảm €75/tấn so với tháng 6. Giá Naphtha giảm mạnh và nhiều nhà máy tinh luyện trở lại hoạt động sau thời gian nghỉ bảo trì. Các nhà máy L/LDPE thu xếp để hạn chế mức giảm giá €75/tấn trong chi phí nguyên liệu.

Suốt tháng 6 và 7 nhu cầu về L/LDPE thấp. Trong tháng 6, người mua hảm sức mua do dự báo giá tháng 7 sẽ giảm mạnh. Hoạt động mua hàng cũng chậm trong tháng 7 trong tình hình hoạt động kinh tế trì trệ và mùa nghỉ hè đang đến.

Thị trường L/LDPE Châu âu được cung ứng dồi dào. Đối với LLDPE, lượng hàng lớn nhập khẩu từ Mỹ với giá cạnh tranh đang về.

Hạt nhựa HDPE

Tiếp theo việc giá tham chiếu ethylene giảm trong tháng 6, các nhà cung cấp HDPE không thể ngăn ngừa được giá sụt do giá hàng nhập khá hấp dẫn. Do đó nhiều ghi nhận giá HDPE đã giảm từ €5-10/tấn trong tháng 6. Tháng 7, hầu hết giá HDPE giảm đồng bộ với mức giảm €75/tấn của giá tham chiếu ethylene. Giá cả màng thổi giảm nhẹ hơn chi phí sản xuất.

Nhu cầu về HDPE thấp trong suốt tháng 6 và 7. Trong tháng 6, người mua hảm sức mua trong suốt tháng 6 và 7 do dự báo giá tháng 7 giảm mạnh. Hoạt động mua hàng cũng chậm trong tháng 7 do hoạt động kinh tế trì trệ, mức dự trữ hàng cao và mùa nghỉ hè đang đến.

Thị trường HDPE châu Âu được cả các nhà cung cấp trong nước và hàng nhập khẩu cung ứng dồi dào. Các sản phẩm phun đúc và đúc thổi đều đặc biệt chịu áp lực bởi hàng nhập giá thấp.

Hạt nhựa PP

Trong tháng 6, giá hợp đồng homopolymer PP và phun homopolymer được định ở mức giảm sau khi giá tham chiếu propylene hàng tháng ổn định từ tháng 5. Giá cả Copolymer phun tụt khoảng €10/tấn chủ yếu do kết quả luồng hàng nhập khẩu với giá cạnh tranh.

Đến giữa tháng 7, giá polypropylene đã rơi chỉ thấp hơn mức giảm €80/tấn của giá tham chiếu propylene. Tuy nhiên, nhiều đợt giá giảm đã được dự báo trong thời gian còn lại của tháng.

Sản lượng PP bị hạn chế do các nhà máy tinh luyện trở lại công tác bảo trì theo kế hoạch khiến sản lượng monomer cung ứng bị giới hạn cùng với việc một nhà máy polymer bị dừng hoạt động ngoài kế hoạch.

Nhu cầu PP thấp hơn dự báo trong tháng 6 và 7. Người mua giảm mua hàng do đề phòng giá giảm thêm trong khi nhiều nhà máy đã bắt đầu dừng hoạt động khi mùa nghỉ hè đến. Nhu cầu trong ngành ô tô đặc biệt tiếp tục gây thất vọng.

Bảng giá tham chiếu nguyên liệu hóa dầu các loại từ tháng 6/2018 – tháng 5/2019 (€/tấn)

Hạt nhựa PS

Trong tháng 6, giá tham chiếu styrene rơi thẳng €143/tấn, kết quảcủa cung không ngừng tăng và cầu thấp. Giá Polystyrene giảm đồng bộ với giá nguyên liệu sụt.

Trong tháng 7, giá tham chiếu styrene lại rơi, nhưng lần này chỉ giảm €48/tấn. Các nhà cung cấp châu Âu đã tiếp cận thị trường với dự báo giá giảm €30/tấn vởi nỗ lực phục hồi mức lợi nhuận của họ. Đến giữa tháng 7 giá hợp đồng polystyrene phổ thông đã được mua bán với mức thấp hơn khoảng €45/tấn so với mức cuối tháng 6, trong lúc giá các chủng loại tính năng tác động cao thấp hơn €55/tấn sau khi giá butadiene sụt.

Các khách hàng mua về sản xuất mua một cách miễn cưỡng do dự kiến giá sẽ giảm thêm. Tình trạng kinh tế đang suy giảm và mùa nghỉ hè đang đến cũng trì hoãn họ mua bán.
Thị trường PS Châu âu đang trong tình trạng cung thừa và các nhà sản xuất được dự báo bắt đầu giảm sản lượng nhằm phục hồi thế cân bằng khá hơn.

Hạt nhựa PVC

Trong tháng 6, giá hợp chất PVC hầu như đóng lại với mức giảm tiếp theo tình trạng giá hợp đồng ethylene vẫn sụt. Giá các loại hợp chất PVC đã hóa dẻo giảm nhẹ do giá các chất hóa dẻo giảm.

Mức giảm €75/tấn của giá hợp đồng ethylen kéo theo giá cơ bản PVC giảm €37.5/tấn. Các nhà sản xuất PVC đã hi vọng cải thiện được lợi nhuận bằng cách kềm hảm các khoản giảm giá xuống dưới chi phí sản xuất. Ngay cả một nhà sản xuất lớn cũng đã thông báo một đợt giảm giá theo kế hoạch cùng với một mức giảm theo dự định khác chỉ bằng €15-20/tấn. Tuy nhiên vào giữa tháng 7 giá hợp chất PVC đều giảm đồng bộ với việc giảm giá ethylene.

Cung đã trở lại bình thường sau khi thời kỳ bảo trì các nhà máy chấm dứt và các vụ dừng hoạt động ít nghe được báo cáo.

Nhu cầu về PVC của hầu hết các ngành vẫn còn thấp kể cả ô tô và xây dựng. Mùa nghỉ hè sắp đến tại Nam Âu châu cũng làm giảm nhu cầu.

Hạt nhựa PET

Trong tháng 6, paraxylene (PX) Châu âu giảm mạnh (-€95/tấn) sau khi đã giảm €87.5/tấn hồi tháng 5. Giá dầu thấp hơn và thị trường PX Á châu dịu lại đã khiến hợp đồng giao dịch về PX giảm trong tình hình nhu cầu suy yếu. Giá hợp đồng monoethylene glycol (MEG) tháng 6 đã được định giảm €60/tấn so với tháng 5. Giá cơ sở PET do đó sụt €85/tấn trong tháng 6. PET Châu âu do vậy sụt €65-70/tấn.

Nhu cầu về PET vẫn yếu trong suốt tháng 6. Do kho của các nhà sản xuất đã dự trữ dồi dào các sản phẩm chai thành phẩm, nhu cầu hầu hết đều được từ đây trong tình hình thời tiết cuối tháng rồi nóng lên. Trong tháng 7, nhu cầu PET đã tăng mạnh khi thời tiết nóng mùa hè đã xuất hiện.

Thị trường PET Châu âu vẫn được cung dư thừa suốt đầu mùa hè và mức dự trữ của các nhà sản xuất còn cao. Ngoài ra cũng có nguồn cung từ Châu Á chào với giá cạnh tranh sẳn sàng đáp ứng người mua Châu âu.

Tham khảo dịch vụ gia công nhựa, gia công khuôn ép nhựa tại công ty Nhựa Việt Nam