Đóng

gia công khuôn nhựa

chai pet

Giới thiệu nhựa PET

Tính chất : – Bền cơ học cao , có khả năng chịu đựng lực xé và lực va chạm […]

19 / 07 2016

Untitled-1

Giới thiệu nhựa PP

Đặc tính : – Tính bền cơ học cao (bền xé và bền kéo đứt) , khá cứng vững , […]

18 / 07 2016