Đóng

sản xuất dây rút nhựa

Nghiên cứu nhựa thân thiện

Nhựa kết hợp với cao su

Điểm yếu của nhựa phân hủy sinh học đã được khắc phục khi kết hợp với cao su, làm tăng […]

16 / 04 2019