Đóng

10 / 06 2017

Bộ tài chính giải đáp về mức thuế hạt nhựa

Hiện nay các doanh nghiệp Thái Lan nắm toàn bộ kênh phân phối ở Việt Nam làm cản trở rất nhiều cho sự phát triển của doanh nghiệp nhựa ở Việt Nam.Mặt khác ngày 1/9/2016 ngành ngành nhựa phải chịu mức thuế nhập khẩu 3% đối với các hạt nhựa PP, điều này càng gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhựa.

Kiến nghị chính phủ xem xét việc thực hiện mức thuế trên nên có lộ trình, bắt đầu từ 1% trước, vài năm sau lên 2% rồi 3% nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhựa Việt Nam có thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp Thái Lan.

Bộ tài chính đã ban hành công văn số 1868/BTC – TCHQ ngày 13/2/2017 giải đáp cụ thể kiến nghị của cử tri nêu trên, cụ thể :

Về việc quy định mức thuế suất 3% đối với mặt hàng nhựa PP

Mặt hàng nhựa PP là sản phẩm hóa dầu trong nước đã sản xuất được.Hiện nay, nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn đã sản xuất được mặt hàng nguyên liệu nhựa PP với số lượng 150.000 tấn/năm, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn có công suất thiết kế là 400.000 tấn/năm, dự định năm 2017 sản xuất khoảng 100.000 tấn, năm 2018 trở đi sản xuất 300.000 tấn/năm

Do vậy, cần thiết phải duy trì mức thuế xuất nhập khẩu nhất định đối với sản phẩm hạt nhựa PP loại trong nước đã sản xuất được để khuyến khích sản xuất trong nước, thay thế nguồn nguyên liệu nhập khẩu.

>>>> dây rút nhựa <<<<

Chính phủ cũng đã thỏa thuận bảo lãnh và cam kết về ưu đãi thuế nhập khẩu ưu đãi với sản phẩm hóa dầu của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn( trong đó có sản phẩm hạt nhựa PP) là 3% nên cần thiết phải quy định mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với sản phẩm hóa dầu để đảm bảo thực hiện đúng cam kết của chính phủ.

Về việc quy định lộ trình thuế suất đối với hạt nhựa PP

Trước đây, tại thông tư số 164/2013/TT – BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài Chính ban hành biểu thuế xuất khẩu , biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế đã quy định lộ trình các mặt hàng lọc hóa dầu , trong đó có mặt hàng hạt nhựa PP (nhóm 39.02)

Theo đó, mặt hàng nhựa PP được quy định mức thuế suất  thuế nhập khẩu ưu đãi MFN là 1 % từ ngày 1/1/204 đến ngày 31/12/2014 , 2% từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2015 và 3% từ ngày 1/1/2016 trở đi.

Tuy nhiên do tại thời điểm năm 2016 nhà máy lọc dầu Nghi Sơn chưa đi vào sản xuất nên để giảm chi phí đầu tư vào ngành nhựa sử dụng hạt nhựa PP  là nguyên liệu sản xuất , Bộ Tài Chính đã ban hành thông tư số 16/2016/TT – BTC ngày 21/1/2016 giảm mức thuế suất của mặt hàng hạt nhựa PP từ mức 3% về mức 1% từ ngày 6/3/2016.

Theo luật thuế xuất khẩu , thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016 có hiệu lực từ ngày 1/9/2016 , thẩm quyền quy định thuế suất thuộc Chính Phủ.

Do vậy , tại nghị định số 122/2016/NĐ – CP ngày 1/9/2016 của Chính Phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi , danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối , thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan quy định lộ trình áp dụng thuế nhập khẩu đối với hạt nhựa PP là 1% từ 1/9/2016 đến ngày 31/12/2016 và từ 1/1/2017 tăng lên mức 3%. Dự thảo nghị định trước khi ban hành đã được gửi lấy ý kiến rộng rãi của các Bộ, Ngành, Hiệp hội trong cả nước.

Hiện nay, Việt Nam đã ký kết và triển khai thực hiện 11 hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó mặt hàng hạt nhựa PP đã được cắt giảm xuống thuế suất ưu đãi đặc biệt là 0% đối với phần lớn các đối tác FTA như Trung Quốc , ASEAN.Đây là cơ hội các doanh nghiệp trong nước tận dụng cam kết ưu đãi thuế quan đặc biệt trong các FTA để giảm chi phí sản xuất đầu vào, tăng khả năng cạnh tranh với các đối tác trong khu vực.

Như vậy việc quy định thuế nhập khẩu mặt hàng hạt nhựa PP từ trước đã có quy định theo lộ trình, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp có thời gian để chủ động nguồn hàng, lên phương án sản xuất , kinh doanh phù hợp.

Tham khảo : gia công nhựagia công khuôn nhựa ,  dây rút nhựa 4 tấc

Bài viết liên quan