Đóng

Dây treo mạc

nhựa cánh kiến

Tìm hiểu về nhựa cánh kiến

Nhựa cánh kiến khi mới vừa được cào khỏi các nhánh cây chứa nhựa lấy từ giáp nhựa của bọ, […]

19 / 12 2018

sản xuất nhựa từ lông gà

Sản xuất nhựa từ lông gà

Sản xuất nhựa chịu lực và chống thấm tốt hơn so với nhựa truyền thống từ hàng triệu tấn lông […]

12 / 12 2018